Een initiatief van Zilveren Kruis

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Voor onze disclaimer, klik hier

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden zijn vaak lang, saai en complex en daardoor moeilijk te lezen. Toch vinden wij het belangrijk dat je weet waarvoor je tekent. Daarvoor onderstaande een top 10 met belangrijkste aandachtspunten. Uiteraard staat de volledige versie er direct onder.

1: Onder ‘Voucher’ wordt verstaan een instrument, hetzij in fysieke, hetzij in elektronische vorm, dat de houder daarvan (de ‘Deelnemer’) het recht geeft op afname van het Aanbod.

2: Onder 'Aanbod' wordt verstaan de goederen en/of diensten die door de Partner aan de Deelnemer worden aangeboden, zoals gespecificeerd op de Website en op de Voucher.

3: Op de koop van de Voucher zijn deze Verkoopvoorwaarden en eventuele voorwaarden genoemd op de Website van toepassing.

4: Na acceptatie van het door jou gekozen aanbod, en nadat de (tijdige) betaling op de rekening van Actify is geregistreerd, stuurt Actify jou een unieke vouchercode per e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven in je account op de Website aangevuld met jouw NAW-gegevens. Voor meer informatie zie artikel 2.

5: Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld: (a) wordt iedere Voucher slechts één maal per e-mail toegestuurd; (b) geeft de Voucher het recht op afname van het Aanbod van de Partner binnen de op de Voucher aangegeven periode (de 'Geldigheidsperiode'); (c) kan de Voucher slechts één keer worden ingewisseld; (b) kan de Voucher alleen bij de Partner en niet bij Actify worden ingewisseld; (c) is de Voucher slechts voor één persoon geldig; en (d) dien je de bij de Voucher behorende instructies inzake het inwisselen na te leven als je de Voucher bij de Partner gaat inwisselen.

6: Jij bent uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor jouw Voucher. Noch Actify noch de Partner is verantwoordelijk voor verloren of gestolen Vouchers. Voor meer informatie zie artikel 4.

7: Je hebt een wettelijk recht jouw koop van de Voucher te annuleren binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop je de bevestigingsmail hebt ontvangen (de ‘Voucher Annuleringstermijn’). Voor meer informatie zie artikel 5.

8: Indien je jouw koop van een Voucher wenst te annuleren, kun je dit doen door: • het herroepingsformulier in te vullen dat in Bijlage 1 kan worden geraadpleegd en deze per post of e-mail aan Actify te retourneren. Zie artikel 1, lid 2 voor de contactgegevens van Actify.

9: De Partner, en niet Actify, is de verkoper, leverancier en beschikbaar stellende partij van het Aanbod. Voor meer informatie zie artikel 6.

10: Heb je vragen over of opmerkingen over de Voucher, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice op het volgende e-mailadres: info@actify.nl Actify zal jouw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

De rest van de algemene voorwaarden kan je hier downloaden.

Privacyreglement

Voor ons privacyreglement, klik hier

Punten sparen

Bij Actify spaar je punten met alles wat je doet. Die punten zijn nadat je ze hebt verdiend 2 jaar geldig. Meer informatie over de punten vind je hier.

Actify maakt gebruik van cookies zodat wij je een optimale gebruikerservaring kunnen leveren. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer. Cookies zijn tijdelijke tekstbestandjes voor je browser. Vertel me meer