Een initiatief van Zilveren Kruis

Privacy statement

Je gegevens in vertrouwde handen

Maak je gebruik van Actify? Dan hebben wij je gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met je persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat jij erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Soms vragen we ook andere gegevens zoals je bankrekeningnummer voor een betaling in de webshop. Meestal geef je je gegevens zelf aan ons door, door het gebruik van de apps en de website. Wij gebruiken bijvoorbeeld jouw app-data voor optimalisatie en personalisatie van de Actify-apps die jij gebruikt.

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die mogelijk bij jou passen. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookie statement.

 

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens onder meer om:

 • Een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren.
 • Management- en beleidsinformatie te genereren, onder meer ten behoeve van product- en dienstenontwikkeling.
 • Je behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
 • Onze producten en diensten beter op jouw behoeften aan te laten sluiten.
 • Je op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen.
 • Een schatting te maken van onze risico’s.
 • Wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te verrichten.
 • Bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben.
 • Ons aan de wet te houden.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat we met je afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • E-mails die wij sturen en van jou ontvangen.
 • Telefoongesprekken en chats.
 • Wat je op onze websites doet en bekijkt.
 • Wat je in onze apps doet en bekijkt.
 • Ons contact via sociale media, zoals Facebook, Instagram en WhatsApp.

Achmea bv is verantwoordelijk

Achmea Vitaliteit bv, handelend onder de naam Actify, is een merk van Achmea. Achmea bv is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van jouw persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij jouw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij je gegevens door. En soms controleren we je gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen jouw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • Onze leveranciers en zakelijke partners. Medewerkers binnen de organisatie van Achmea bv die belast zijn met de verwerking van gegevens.
 • Toezichthouders en andere derden op grond van wettelijke verplichtingen of aan degene die de verantwoordelijke taken heeft uitbesteed zoals verwerkers en incassobureaus.
 • Ondernemingen die verbonden zijn aan Achmea bv (ten behoeve van werving voor gelijksoortige of verwante producten).
 • Instanties voor wetenschappelijk, statistisch en marktonderzoek.

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

Hoe zorgen wij dat je gegevens veilig zijn bij ons?

Onze websites, apps en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld je polisnummer, bankgegevens en medische gegevens. Achmea Vitaliteit bv is verantwoordelijk voor het zorgvuldig verwerken van je medische gegevens, waaronder data afkomstig uit apps en/of de website. Medewerkers van Achmea Vitaliteit bv hebben ten aanzien van gevoelige gegevens een specifieke geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij je gegevens of maken wij je gegevens anoniem. Als wij je gegevens anoniem maken, verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons om een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Het kwaliteitskeurmerk van Thuiswinkel Waarborg.
 • De Telecommunicatiewet.

Jouw rechten

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

 • Je gegevens bij ons opvragen.
 • Je gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • Je gegevens laten verwijderen.
  - Het komt vaak voor dat wij jouw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij je gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens.
  - Als je bijvoorbeeld geen e-mails meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je je kunt afmelden. Je mag ons ook een e-mail sturen met het verzoek je niet langer te e-mailen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt, zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • Je toestemming stoppen.
  - Gaf je ons toestemming om je gegevens te gebruiken? Dan mag je je toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken je gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • Je gegevens overdragen.
  - Bijvoorbeeld wanneer je je gegevens aan ons hebt overgegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jou.
 • Het gebruik van je gegevens tijdelijk beperken.
  - Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van jouw gegevens.

Laat het ons weten als gebruik wilt maken van je rechten

Stuur ons een brief. En stuur een kopie van je paspoort of ID-kaart mee. Wil je je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van je brief. Achmea Vitaliteit bv Dellaertweg 1 2316 WZ Leiden Je kunt veel van je gegevens bekijken of veranderen via ‘mijn profiel’ in de app.

Heb je een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea naar privacymanager@achmea.nl. Je kunt ook een brief sturen. Achmea bv Privacy manager Compliance & Operational Risk Management Postbus 866 3700 AW Zeist Als we er samen niet uitkomen, kun je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van november 2018. Vind hier het antwoord op veelgestelde vragen over het privacy stament.