Privacy statement

Je gegevens in vertrouwde handen

Maak je gebruik van de Actify apps ? Dan hebben wij je gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met je persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat jij erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Soms vragen we ook andere gegevens zoals je bankrekeningnummer voor een betaling in de webshop. Meestal geef je je gegevens zelf aan ons door, door het gebruik van de apps en de website. Wij gebruiken bijvoorbeeld jouw app-data voor optimalisatie en personalisatie van de Actify-apps die jij gebruikt.

Wij gebruiken ook cookies en dynamic links.

Met cookies kunnen wij onze advertenties en site beter optimaliseren. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookie statement. Met dynamic links meten wij vanuit welke sites en advertenties onze app downloads vandaan komen.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens onder meer om:

Welke contactmomenten leggen we vast?

Wij leggen vast wat we met je afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

Achmea bv is verantwoordelijk

Achmea Vitaliteit bv, handelend onder de naam Actify, is een merk van Achmea. Achmea bv is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van jouw persoonsgegevens.

Van wie krijgen we jouw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij je gegevens door. En soms controleren we je gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen jouw gegevens niet. Gegevens kunnen we uitwisselen met:

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

Hoe zorgen wij dat je gegevens veilig zijn bij ons?

Onze websites, apps en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld je polisnummer, bankgegevens (b.v. als je vouchers bestelt via één van onze apps) en medische gegevens.

Achmea Vitaliteit bv is verantwoordelijk voor het zorgvuldig verwerken van je medische gegevens, waaronder data afkomstig uit apps en/of de website. Medewerkers van Achmea Vitaliteit bv hebben ten aanzien van gevoelige gegevens een specifieke geheimhoudingsplicht.

Om van de apps gebruik te maken en deze te kunnen laten functioneren hebben wij jouw gegevens nodig. Wil je bezwaar maken tegen het verwerken van jouw gegevens? Stuur ons een e-mail via info@actify.nl.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang we die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij je gegevens of maken wij je gegevens anoniem. Als wij je gegevens anoniem maken, verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons om een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Kunnen wij jouw profielgegevens veranderen?

Wij kunnen jouw profielgegevens niet veranderen. Dit doe je eenvoudig zelf via de app. Login en ga naar ‘mijn profiel’. Onder ‘mijn account’ kun je vervolgens jouw profiel aanpassen.

Jouw profiel liever helemaal verwijderen? Ook dat kun je eenvoudig zelf doen via ‘mijn profiel’ in de app. Ga naar ‘mijn account’ en kies voor de optie ‘Account verwijderen’.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

Jouw rechten

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

Laat het ons weten als gebruik wilt maken van je rechten

Je kunt gebruik maken van jouw rechten door hiervoor een verzoek in te dienen per e-mail via info@actify.nl. Wij controleren of jouw e-mailadres gelijk is aan het e-mailadres wat bij ons bekend is en delen vervolgens jouw profielgegevens.

Achmea Vitaliteit bv
Dellaertweg 1
2316 WZ Leiden

Heb je een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea naar privacymanager@achmea.nl. Je kunt ook een brief sturen.

Achmea bv
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Als we er samen niet uitkomen, kun je je klacht hier voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van november 2018.

Vind hier het antwoord op veelgestelde vragen over het privacy statement.