Privacy statement

Je gegevens in vertrouwde handen

Maak je gebruik van de Actify-app? Dan hebben wij je gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met je persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat jij erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Bij het gebruik van onze app vragen wij om je naam, emailadres en doel. Tijdens het gebruik van onze app verwerken wij de behaalde resultaten van jouw activiteiten, jouw contactmomenten met Actify en jouw gesprekken met de persoonlijke coach. Deze gegevens kwalificeren wij als gezondheidsgegevens.

Indien van toepassing; koppeling met wearable
Als je jouw Actify account koppelt aan je wearable, geven we je inzicht in je stappen en activiteiten en kunnen we je persoonlijker helpen aan je gezondheid te werken.

Onze partner We Fitter verzorgt de technische koppeling tussen Actify en jouw wearable. We Fitter gebruikt de stappen en activiteiten voor analytische doeleinden. Jouw klantgegevens worden niet gedeeld met WeFitter. Wanneer je de koppeling verwijdert of je account helemaal verwijdert, worden jouw gegevens bij WeFitter ook verwijderd.

Zilveren Kruis gebruikt bovenstaande gegevens voor het uitvoeren van analyses ten behoeve van de onderstaande activiteiten:

 • het aanpassen van de inhoud of werking van of communicatie rond Actify om de ervaring en het effect te verbeteren;
 • het toetsen en verbeteren van de juiste werking en effectiviteit van Actify
 • het verbeteren van producten en dienstverlening van Zilveren Kruis.  

Indien je koppelt met Google of Fitbit: het gebruik van Actify en het overdragen van ontvangen gegevens uit Google API’s voldoet aan het beleid voor gebruikersgegevens in Google API-services, inclusief de eisen voor beperkt gebruik (Limited Use Requirements).

Indien van toepassing; Actify Teams 

Als je meedoet met Actify Teams, deel je naast de hierboven genoemde gegevens bij Actify aanvullende gegevens met Zilveren Kruis. Deze gegevens worden samengevoegd tot anonieme data en gedeeld als onderdeel van het team of de organisatie waarmee je deelneemt. De volgende gegevens worden geanonimiseerd en gedeeld:

 • Je deelname aan het Actify Teams programma via een aangesloten collectiviteit (jouw werkgever) bij Zilveren Kruis 
 • Deelname status (actief of niet) 
 • Aantal gescoorde individuele punten 
 • Aantal gescoorde team punten
 • Aantal en percentage gezette stappen op basis van stappendoel (na koppeling stappenteller) 
 • Aantal, tijdstip en percentage afgevinkte mini’s 
 • Tijd in de app doorgebracht 
 • Aantal sessies in de app

Tijdens het deelnemen aan de Actify Teams competitie, hebben jouw teamgenoten/collega’s inzicht in het aantal punten wat jij scoort. Dit is op basis van jouw activiteiten en je meest recente activiteit tot 24 uur (bijvoorbeeld ‘stappendoel gehaald’ of ‘mini afgevinkt’). Andere teams hebben inzicht in het totaal aantal punten van jouw team, maar niet in jouw individuele punten of activiteiten.

Daarnaast ontvang je als deelnemer gedurende de Actify Teams competitie communicatie in de vorm van e-mails en push berichten, met als doel om je te motiveren. Je ontvangt daarnaast voor, tijdens en na het Actify Teams programma een vragenlijst over je gedrag, gezondheid en je ervaring met Actify Teams. Deze vragenlijst is anoniem en niet gekoppeld aan een individu, enkel aan de organisatie waar je voor werkt. Met de vragenlijst deel je de volgende gegevens:

 • Type, mate en duur van bewegen 
 • Type, mate en duur van ontspannen 
 • Gedrag met betrekking tot voeding 
 • Behoefte ten aanzien van gezondheidsinformatie 
 • Verwachtingen van, en feedback op Actify Teams

Zilveren Kruis gebruikt bovenstaande gegevens voor het uitvoeren van analyses ten behoeve van de onderstaande activiteiten:

 • het aanpassen van de inhoud of werking van of communicatie rond het Actify Teams programma (in overleg met jouw werkgever) tijdens de looptijd om de ervaring en het effect te verbeteren;
 • het geven van advies aan jouw werkgever op gebied van gezondheids- en vitaliteitsbeleid; 
 • het toetsen en verbeteren van de juiste werking en effectiviteit van het Actify Teams programma; 
 • het verbeteren van producten en dienstverlening van Zilveren Kruis.  

Met cookies kunnen wij onze advertenties en website beter optimaliseren. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookie statement. Met dynamic links meten wij vanuit welke websites en advertenties onze app downloads komen. Zie ons cookiestatement op www.actify.nl.

Wij gebruiken tracking scripts

Als je e-mails van Actify ontvangt om jou te informeren over onze producten en diensten, kan Actify (met behulp van e-mail tracking scripts) klikgedrag in e-mails opslaan. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien wanneer een e-mail is geopend of op bepaalde artikelen uit de nieuwsbrief is geklikt. Deze informatie kan worden gebruikt om de mailings te verbeteren, zodat ze beter aansluiten op jouw persoonlijke voorkeur. Daarbij wordt geen informatie op jouw computer opgeslagen, zoals bij cookies.

Waarvoor gebruiken we je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens onder meer om: 

 • Een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren. 
 • Je behoeften en voorkeuren in kaart te brengen. 
 • Onze producten en diensten beter en effectiever op jouw behoeften aan te laten sluiten. 
 • Wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te verrichten. 
 • Vast te stellen of je verzekerd bent bij Zilveren Kruis, om jou functies te bieden die alleen voor verzekerden dan wel niet-verzekerden van Zilveren Kruis bedoeld zijn. 
 • Je op het juiste moment een persoonlijk verzekeringsaanbod te doen. 
 • Bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben om jou vanuit Actify advies te geven op gebied van vitaliteit. 
 • Om jou vanuit Zilveren Kruis gepersonaliseerde berichten te sturen.
 • Jouw handelingen op de app te meten om je hiermee persoonlijke extra’s te kunnen aanbieden.   
 • Ons aan de wet te houden.    

Welke contactmomenten leggen we vast?

Wij leggen vast wat we met je afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen: 

 • E-mails die wij sturen en van jou ontvangen. 
 • Telefoongesprekken en chats. 
 • Wat je op onze websites doet en bekijkt. 
 • Wat je in onze apps doet en bekijkt. 
 • Ons contact via sociale media, zoals Facebook, Instagram en WhatsApp. 

Achmea B.V. is verantwoordelijk

Actify is een merk van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. en Zilveren Kruis behoort tot Achmea B.V. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van jouw persoonsgegevens

Van wie krijgen we jouw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij je gegevens door. En soms controleren we je gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen jouw gegevens niet. Gegevens kunnen we uitwisselen met: 

 • Onze leveranciers en zakelijke partners (bijvoorbeeld ten behoeve van beloningen). 
 • Medewerkers binnen de organisatie van Achmea B.V. die belast zijn met de verwerking van gegevens. 
 • Toezichthouders en andere derden op grond van wettelijke verplichtingen of aan degene die de verantwoordelijke taken heeft uitbesteed zoals verwerkers en incassobureaus. 
 • Instanties voor wetenschappelijk, statistisch en marktonderzoek. 
 • Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.  

Hoe zorgen wij dat je gegevens veilig zijn bij ons?

Onze websites, apps en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld je bankgegevens (b.v. als je vouchers bestelt via één van onze apps) en bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens (b.v. over jouw sportactiviteiten). 

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. is verantwoordelijk voor het zorgvuldig verwerken van je gezondheidsgegevens, waaronder data afkomstig uit apps en/of de website. Medewerkers van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. hebben ten aanzien van gevoelige gegevens een specifieke geheimhoudingsplicht.  

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang we die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij je gegevens of maken wij je gegevens anoniem. Als wij je gegevens anoniem maken, verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons om een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten. 

Kunnen wij jouw profielgegevens veranderen?

Wij kunnen jouw profielgegevens niet veranderen. Dit doe je eenvoudig zelf via de app. Login en ga naar ‘mijn profiel’. Onder ‘mijn account’ kun je vervolgens jouw profiel aanpassen.

Jouw profiel liever helemaal verwijderen? Ook dat kun je eenvoudig zelf doen via ‘mijn profiel’ in de app. Ga naar ‘mijn account’ en kies voor de optie ‘Account verwijderen’.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Telecommunicatiewet.

Jouw rechten

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

 • Je gegevens bij ons opvragen.
 • Je gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • Je gegevens laten verwijderen.
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens.
  – Als je bijvoorbeeld geen e-mails meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je je kunt afmelden. Je mag ons ook een e-mail sturen met het verzoek je niet langer te e-mailen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt, zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • Je toestemming stoppen.
  – Gaf je ons toestemming om je gegevens te gebruiken? Dan mag je je toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken je gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • Je gegevens overdragen.
  – Bijvoorbeeld wanneer je je gegevens aan ons hebt overgegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jou.
 • Het gebruik van je gegevens tijdelijk beperken.
  – Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van jouw gegevens.

Laat het ons weten als gebruik wilt maken van je rechten

Je kunt gebruik maken van jouw rechten door hiervoor een verzoek in te dienen per e-mail via info@actify.nl. Wij controleren of jouw e-mailadres gelijk is aan het e-mailadres wat bij ons bekend is en delen vervolgens jouw profielgegevens.

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. 
Dellaertweg 1
2316 WZ Leiden

Heb je een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea naar privacymanager@achmea.nl. Je kunt ook een brief sturen.

Achmea bv
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Als we er samen niet uitkomen, kun je je klacht hier voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van juni 2023. 

Disclaimer

Zilveren Kruis spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.  

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, of minder of niet van toepassing zijn in een individueel geval, dan aanvaardt Zilveren Kruis geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Zilveren Kruis geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.  

Zilveren Kruis aanvaardt verder geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.  

Raadpleeg altijd een arts voor passend advies.  

Versie: 20 juli 2023