Dit doen we met je gegevens

Met jouw gegevens maken we Actify persoonlijk en relevant voor jou. We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Meer info hierover vind je in onze toestemmingsverklaring hieronder.

Toestemmingsverklaring

Achmea Vitaliteit B.V. (hierna te noemen Actify) is een service van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV (hierna te noemen Zilveren Kruis). Als je meedoet met Actify geef je expliciete toestemming dat Actify gegevens zoals opgenomen in de toestemmingsverklaring deelt met Zilveren Kruis en dat Zilveren Kruis met Actify deelt of jij Zilveren Kruis klant bent of niet. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor je hieronder toestemming geeft.

Ik geef toestemming aan Actify om:

Daarnaast geef ik toestemming aan Zilveren Kruis om:

Lees meer details over hoe we met je gegevens omgaan in de privacy verklaring van Actify.