Dit doen we met je gegevens

Met jouw gegevens maken we Actify persoonlijk en relevant voor jou. We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Meer info hierover vind je in onze toestemmingsverklaring hieronder.

Toestemmingsverklaring

Achmea Vitaliteit B.V. (hierna te noemen Actify) is een service van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV (hierna te noemen Zilveren Kruis). Als je meedoet met Actify geef je expliciete toestemming dat Actify gegevens zoals opgenomen in de toestemmingsverklaring deelt met Zilveren Kruis en dat Zilveren Kruis met Actify deelt of jij Zilveren Kruis klant bent of niet. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor je hieronder toestemming geeft.

Ik geef toestemming aan Actify om:

  • Mijn gegevens uit Actify apps (zoals mijn verdiende punten en wat je met de app doet) te delen met Zilveren Kruis. Zodat ik, als ik Zilveren Kruis klant ben, beloningen en extra’s vanuit Zilveren Kruis kan ontvangen.
  • Mijn contactmomenten met Actify (zoals activiteiten in de app, wat je op de website doet, emails die je ontvangt en aan Actify verstuurt) te delen met Zilveren Kruis. Om mij vanuit Zilveren Kruis gepersonaliseerde berichten (bijvoorbeeld in de app, via e-mail, of op de Zilveren Kruis website) te sturen gebaseerd op de hiervoor genoemde data.
  • Mijn contactmomenten met Actify te gebruiken om mij vanuit Actify advies te geven op gebied van vitaliteit, bijvoorbeeld het voorstellen van gepersonaliseerde tips om gezonder te leven.
  • Mijn gegevens te delen en te gebruiken voor het toetsen en verbeteren van de juiste werking en effectiviteit van de Actify apps.
  • Mij gepersonaliseerde berichten (in de app, via e-mail) te sturen gebaseerd op de hiervoor genoemde gegevens.

Daarnaast geef ik toestemming aan Zilveren Kruis om:

Met Actify te delen of ik klant ben van Zilveren Kruis voor de volgende doelen:

  • Functies te bieden die alleen voor verzekerden dan wel niet-verzekerden van Zilveren Kruis bedoeld zijn. Zoals het toekennen van beloningen, extra functionaliteiten, services en diensten.
    • Om jou, als je geen Zilveren Kruis klant bent, te informeren over het verzekeringsaanbod van Zilveren Kruis en een verzekeringsaanbod te doen.

Lees meer details over hoe we met je gegevens omgaan in de privacy verklaring van Actify.