Actievoorwaarden – Winacties Actify

Deelname actie

 1. Deelname aan winacties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je het inschrijfformulier hebt ingevuld.
 3. Eenmalige deelname per persoon.
 4. Medewerkers van Actify zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 5. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld op de inschrijfpagina.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt een persoonlijk bericht. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Actify is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.