Actievoorwaarden – Wandel Challenge Actify

Deelname actie

 1. Deelname aan de Wandel Challenge en bijbehorende winactie is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats door te starten met één van de series ‘Wandel Challenge’ in de Actify-app.
 3. Eenmalige deelname per persoon.
 4. Medewerkers van Actify zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 5. De looptijd van de actie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de aankondigingsmail. De looptijd van de challenge en bijbehorende actie is 7 dagen. De challenge zal plaatsvinden van maandag 19 februari t/m zondag 25 februari. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats binnen 2 weken na einde van de challenge.

Winactie

Alle deelnemers maken kans op een Fitbit Charge 6. Er worden 3 Fitbits verloot onder alle deelnemers.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden alleen verzameld om contact op te nemen met de winnaars. Persoonsgegevens worden na een jaar automatisch vernietigd.
 2. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaars van de actie worden gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaars van de actie krijgen een persoonlijk bericht. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, worden de winnaars per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Actify is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.